Permohonan Surat Keterangan Ralat Ijazah 

​Surat Permohonan ini digunakan untuk menerbitkan Surat Keterangan Ralat Ijazah/Transkrip Akademik dikarenakan:

Hilang/Rusak/Salah

untuk berkas (lampiran) surat permohonan yang sudah di lengkapi persyaratannya kemudian diserahkan ke Biro Administrasi Umum (BAU) UNIPMA.

Permohonan Surat Keterangan Ralat Ijazah/Transkrip Akademik dapat diunduh di bawah ini